lundi 10 juin 2013

پوشش پیشنهادی برای شرکت کنندگانِ مراسمِ انتخابِ ملکهٔ زیبابی جهان در اندونزی

کمیته برگزاری مراسم انتخاب ملکه زیبایی جهان  درجزیره بالی و جاکارتا پایتخت اندونزی اعلام کرد بخاطر شئونات اسلامی در این کشور، شرکت کنندگان این مراسم که از سرتاسر جهان به آنجا برای رقابت می‌‌آیند از بیکینی استفاده نکنند، به همین منظور پوشش مجاز و قابل انطباق با شئونات اسلامی به این شرکت کنندگان پیشنهاد میشود که در زیر عکس‌هایی‌ از آن انتخاب شده است.


منبع خبرAucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود