jeudi 13 juin 2013

شرایط ۴ سال بعد (خردادِ ۱۳۹۶)برای شرکت در انتخابات۱- تعداد ۸ کاندیدا به طور مخفیانه انتخاب شدن اسامی آنها اعلام نمی‌شود
۲ - هیچ گونه بحث و مناظره انجام نمی‌گیرد
۳- ستا‌دی در کار نیست و تبلیغ ممنوع است.
۴ - از قبل تعیین کردیم کدا‌میک از کاندیدا‌ها به دور دوم میروند
۵ - با اجازه تعیین کردیم کی‌ برندهٔ نهایی‌ میشود.
۶ - همه شرکت کننده‌ها باید هنگام رأی دادن استریپتیز هم واسه بسیجی‌‌های جان بر کف و کف بر دهان بکنن.
و باز هم اصلاح طلب‌ها و طرفداراشون شرکت خواهند کرد و براش تحلیل و تفسیر و ماله کشی‌ راه می‌‌اندازند.Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود