dimanche 23 juin 2013

یک بام و دو هوا - تحریمِ انتخاباتِ مجلس و شرکت در انتخاباتِ ریاست جمهوری

اکثر اینهایی که با انتقاد از روحانی رگِ غیرتشون باد میکنه و شروع می‌کنن به ماله کشی‌ اعضا ستاد و مزد بگیر‌های مجازی  ایشان هستند که البته هر ۴ سال و برای یک نفر پستون به تنور میچسپانند. اکثر اینها برای انتخاباتِ مجلس تحریم را تبلیغ میکردند و اصلا نگران یک دست شدن مجلس نبودند بلکه می‌خواستند در نمایش فریب شرکت نکنند، اما همه آنها یهو شدن مبلّغ تبلیغِ انتخابات ریاست جمهوری انگار ارگان‌ها و نهاد‌های برگزار کننده انتخابات عوض شدن یا در کشوری غیر از ایران برگزار میشود!
جملاتِ پایین طبق توجیه‌های آنها نوشته میشود که میگویند با انتخابِ فلانی‌ برای رئیس جمهور فلان کار یا فلان چیز تغییرِ جزئی پیدا می‌کند و همین جزئی و ناچیز برای ما کافی‌ است.
باید از این دوستان پرسید چرا انتخاباتِ مجلس که اگر منصف باشیم اشخاص درون مجلس میتوانند از ده تا رئیس جمهور موثر تر باشند برای مردم و میتوانند با رأی‌ها و حرف‌هاشون و عملکردشون سمت و سوی کار‌های دولت و انتخاب وزیر و قانون و مشکلات مردم و و و را تغییر بدهند یا تأثیر گذار باشند، را تحریم کردید و گذاشتید مجلس یک دست شود و آن نصفه نماینده هم که بعضی‌ اوقات از درد و رنجِ مردم ومشکلات آنها می‌گفتند و جلو دولت می‌توانستند قد علم کنند را دریغ کردید؟ چرا گذاشتید مجلس یک دست شود تا بهتر بتوانند قوانین و وزرأ را مطابقِ میل خودشان (همان خودشان که همیشه شما میگوید) انتخاب کنند و هیچ مقاومتی در مجلس نداشته باشند؟
اگر میگوید مجلسی‌ها از خودشان و انتخاب خودشان است که خوب رئیس جمهور هم از خودشان و انتخاب خودشان است.
اگر میگوید انتخابات دمکراتیک و آزاد نبود، خوب انتخابات رئیس جمهور صد مرتبه از آن بدتر بود
اگر میگوید آنها نمیتوانند کاری بکنند، خوب رئیس جمهور هم نشان داده است که نمیتواند کاری بکند.
هرچند مجلس اگر هیچ کاری نکند میتواند با موضع گرفتن و رأی مثبت یا منفی‌ دادن به و بعضی‌ قوانین و مصوبه ها و وزرا حداقل در انتخاب بعضی‌ قوانین و مصوبه ها و وزرأ نقشی‌ داشته باشند و آن شخصی‌ را انتخاب کنند که بهتر و لایق تر شاید باشد.
اگر میگوید لایق در حکومت جایی‌ ندارد، خوب چرا فکر می‌کنید کاندیدا‌های ریاست جمهوری لایق تر هستند؟
یک حساب ساده است، در این رژیم به میزانِ جنایت و سرسپردگی پست و مقام داده میشود، و هرکس مقام و پست بالاتری داشته باشد از این ۲ منظر از سایرین بهتر بوده است و این کاملا برای تمامِ رد شدگان از فیلترِ شوری نگهبان صدق می‌کند و استثنا هم ندارد.
پس چرا باید برای انتخاباتِ رئیس جمهوری تبلیغ کرد که بزرگترین و کله گندترین جانیان و فاسدان و سرسپردگان در آن هستند ولی‌ برای مجلس باید تحریم کرد؟


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود