dimanche 28 juillet 2013

به جای شیون و زاری و جیغ و داد، خوشحال باشید برادرانِ مسلمانتون رفتند بهشتحالا این اسلامی‌ها این شیون و زاری و مظلوم نمایی چیه راه انداختند برای اخوان المسلمین؟ اینها مگه شهید نشدند؟ مگه شهید جاش توش بهشت نیست؟ مگه آرزوی هر مسلمانی رفتن به بهشت نیست؟ مگه کارِ شب و روز و زندگی‌ مسلمان‌ها برای بهشت نیست؟ مگه جوابِ شهادتشون رو توی بهشت نمی‌گیرن؟ مگه دعای هر روز و شبشون نیست؟ مگه هر ۲۴ ساعت ۵ بار برای بهشت ۲لا راست نمیشن؟ مگه بخاطرِ بهشت روز نمی‌گیرن؟ بخاطرِ بهشت حج نمیرن؟ بخاطرِ بهشت مسجد نمیرن؟ بخاطرِ بهشت حیوان قربانی نمیکنن؟ بخاطر بهشت ریش نمیذارن؟ زناشون رو مجبور به حجاب نمیکنن؟ از خوردنِ مشروب و گوشتِ خوک پرهیز نمیکنن؟
خوب همه این کار‌ها رو می‌کنن که برن بهشت، حالا یک راه میانبر هست که اون هم شهادت در راه خداست، خوب بجای این همه مصیبت و زجر، راحت شهید میشن و بدونِ ویزا و وساطت و پادرمیونیِ فلان شخص و شیخ و پیامبر می‌رن بهشت، این دیگه گریه و زاری و داد و بیداد و مظلوم نمایی نمیخواد، باید تشکر هم بکنن شهیدشون می‌کنن.
به امید اینکه بهشت نسیب تمام خواستارانش بشود.vendredi 26 juillet 2013

ترسِ حکومت و اوباشِ بسیجی‌ از کتک زدنِ آمران به معروف و ناهیان از منکر


در روز‌های گذشته ۲ تن از فاطی کماندو‌های سبیل دار که کارشان گیر دادن و اذیت کردنِ مردم است گویا به دستِ قربانیان کتکِ جانانه نوشِ جان کرده اند، به همین دلیل اوباشِ بسیجی‌ و مزدور‌های مفت خورِ حکومتی به خیابان ریختند و شعار دادن و تهدید کردند و هشدار داده اند. تا باشد از این کتک زدن‌ها و دستشان درد نکند هر کس که بودند و هر طور که زده اند.

عکس‌های راهپیمایی اوباشِ بسیجی‌ِ ترسیده و مزدور‌های رژیمِ اسلامی

عکس از خبرگزاری فارس
jeudi 25 juillet 2013

شنیده‌ام بردندت به بیمارستان‌ ای جانِ جان
به سبکِ پاچه خوارهای این‌روز‌های شیخِ شجاع و موسوی


ای آلبالو تو که تازه چه چهِ مستونت بود، ‌ای شفتالو تو که هنوز اول راهِ عمر درازِ آخوندی هستی‌، ‌ای پامادر مردم در این کشور ۱۰ سال به ۱۰ سال بیمارستان نمیرن تو را چطور در این سنِّ جوانی‌ برای چندمین بار به بیمارستان برده اند؟‌ ای ازنبرن‌ ای اسوهٔ شجاعت و چاپیدن، ای یارِ غارِ امامِ راحل این دشمنانِ امام با اینکارشان امام را در گور به ویبره انداختند، ‌ای شهرامِ جزایری به گوربانت شود ترا کجا بردند؟

dimanche 7 juillet 2013

چهارمین بردِ تیمِ ملی‌ والیبالِ ایران - ایران ۱۲ امتیازی شدتیمِ ملی‌ والیبال در دوّمین بازی مقابلِ تیمِ ملی‌ والیبالِ کوبا توانست این تیم را با نتیجهٔ ۳ - ۱ شکست دهد و به امتیاز ۱۲ برسد.
‌ستِ اول بازی را کوبا با نتیجهٔ ۲۵ - ۲۲ برد ولی‌ ‌ست‌های بعد را بچه‌های تیمِ ملی‌ والیبال  به ترتیب ۲۵ - ۲۰ ، ۲۵ - ۱۸ و ۲۵ -  ۲۲ ازان خود کردند و ۳ امتیازِ بازی را گرفتند