lundi 10 juin 2013

بازی‌های پایانی رژیم برای جمع کردن رأی


روحانی گویا بخاطر حرف‌ها و انتقاداتی که به زبان آورده به شورای نگهبان ارجاع داده شده است که صلاحیت ش مورد بازبینی قرار بگیرد و همین به اندازهٔ کافی‌ روحانی را مبدل به یک چهرهٔ مخالفِ خامنه‌ای نزدِ مردم عاری از حافظهٔ تاریخی‌ خواهد کرد. کم نبوده نمونه‌های صادراتی و داخلی‌ این نوع افراد که با تهدید و چند روز بند و حبس به قهرمان این امتِ همیشه در صحنه تبدیل شده اند و بعد یک عمر در بین آنها رسوخ کرده و به دفاع از اصل نظام پرداخته است.
روحانی به دنبال جر و بحث‌های به اصطلاح مناظره‌ای نکاتی‌ را نصف و نیمه بیان کرد و بعد در یک ویدئو در ظاهر خودمانی ولی‌ کاملا تبلیغی و هشدار دهنده حرف‌هایش را با سایر رقبا زد، که آقایان درست است همه ما برای گرم کردن انتخابات تا حدودی آزاد به بیان و گفتن چیز‌هایی‌ هستیم ولی‌ اگر پا را از گلیم و اندازه بیرون بگذارید دهان باز کرده و اسرار هویدا خواهم کرد.
نکته جالب اینکه این امتِ همیشه در صحنهٔ مجازی چنان آتش را گرم کرده اند گویا نماینده رهبر می‌خواهد آن کند که رهبر نمی‌خواهد و آن گوید که رهبر دوست ندارد، باید دید این بند بازی‌های کاندیدا‌ها تا کجا پیش میرود و آخرین تیر‌های ترکشِ رهبر برای جمع کردن رأی مردم در آخرین روز‌های مانده به انتصابات چه خواهد بود.


9 commentaires:

  1. حالا اگه روحانی رد صلاحیت بشه خود شما از سیستم ایراد میگیرید و دلسوز روحانی میشید.
    پشت رفسنجانی - خاتمی - موسوی و کروبی هم همین را گفتید

    عزیز من دموکراسی فرایندی تدریجی است

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.

      Supprimer
    2. من هنوز هم پشت موسوی و رفسنجانی و خاتمی و کروبی همین رو میگم، دموکراسی یک فرایند است که با مئلفه‌های واقعی‌ به دست میاد نه با دروغ و عمله‌های دروغ و دیکتاتوری.
      فکر می‌کنید با حبس شدن و در انظار عمومی حاضر نبودن موسوی و کروبی و رد صلاحیت رفسنجانی یک فرایند برای گذار به دموکراسی یا پایانِ دیکتاتوری به دست آمده است!! ولی‌ اشتباه می‌کنید همه آنها بیشتر از خامنه‌ای در بوجود آمدن این دیکتاتوری نقش داشته اند و بیشتر از خامنه‌ای هم به وجود همین دیکتاتوری وابسته هستند

      Supprimer
    3. فرایندِ دموکراسی با سرکوب گرانِ دانشجویان و جوانان و مردم چه سنخیتی دارد؟ چرا در چند سال اخیر هرچه جنیتکار و فاسد و دزد و تروریست بود امروز به واسطه اصلاح طلب شدن به فرایند دموکراسی تبدیل شده اند؟ کمی مشکوک نیست؟ عجیب نیست که شخصی‌ تا همین ۱ ماه پیش با تلسکوپ هم اثر مثبتی در روند این مملکت نداشته یهو قهرمان میشود؟ مشکوک نیست شخصی‌ که ۴ سال قبل برای سخنرانی و تقدیم تن‌ علیل خامنه‌ای گریه میکرد امروز قهرمان شده است؟ در حالی‌ که مردم در خیابان کشته میشدند باتوم میخوردند و زجر میکشیدند و زندان میفتدند و بهشون تجاوز میشد آقایان میگویند به نظام ظلم شده است؟

      Supprimer
    4. اگر دموکراسی از دامن اینها و از اینها سرآغاز پیدا می‌کند و آنها بنیاد این فرایند هستند حاشا به دموکراسی و حاشا از این مردم

      Supprimer
  2. Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.

    RépondreSupprimer
  3. Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.

    RépondreSupprimer
  4. jomhouri,ye-.-federal.-.tanha. .rahe.-.nejate . iran.-.ast. .-moris1315@gmail.com-.-fr.germany.-.

    RépondreSupprimer
  5. خارج نشین عزیز!
    انتخابات کوچکترین تاثیری تو زندگی شما نداره ولی برای ما داره .ما مجبوریم امیدوارم باشیم و مبارزه کنیم به امید اندکی بهبود. ما حافظه داریم ما باتوم خوریدیم نه شما ما رنج کشیدیم نه شما ما فحش خوردیم نه شما ما نگرانی دیدیم نه شما
    پس شما که در ساحل عفیت لم دادید از سر خوشی امر و نهی نفرمایید لطفا

    RépondreSupprimer

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود