mercredi 29 décembre 2010

خبر نگار مرگ
 آری خبر دارم
 خبر‌های دسته یک 


دیروز دیو صفتان ۲ لاله را پرپر کردند
 

پری روز تعدادی گل عشق دیگر را به حصر بردند
 

و پس پریروز چندین یاس خوشبو  بر زمین افتادند
 

هفتهٔ پیش نرگس و سوسن را خشکاندند
 

ماه پیش درخت‌های ارغوان یخ زدند

۲ماه پیش بود که شقایق‌ها تبعید شدند


آری همان سال پیش بود سرو‌ها را ایستاده کشتند
 

باز خبر دارم
خبر‌های ناب
 

از میخک که قرار است محکوم به فراق و بی وفایی شود
 

از بوستان برایتان خبر دارم ...
بوستان دیگر متروک و وجب به وجب آن مرداب و شوره زار


از بهار خبر دارم ...

که سال هاست اسیر یخبندان است و دیگر شکوفه‌ای برایش اشک شوق نمیریزد
 

آری از زمین و زمان برایتان خبر دارم ...
که شرم بر رویشان نشسته و اندوه بار به حسرت دیار عشق نشسته اند

از آفتاب برایتان خبر دارم ...

که سیاه پوش است و سوگوار فرزندانش

دیگر از کی‌ و کجا خبر میخواهید؟