jeudi 27 juin 2013

مجانی‌ نعشه شویدعکس‌ها از خبرگزاری فارس


روزِ چهار شنبه برابر با ۵ تیر ماه، یک صد تن (۱۰۰،۰۰۰ کیلوگرم) موادِ مخدر در تهران به آتش کشیده شد و در نتیجهٔ این آتش بازیِ نیرو‌های مقتدرِ نظامِ اسلامی هزاران تن دود و مواد سمی به آسمان تهران افزوده شد. حالا مردم تهران علاوه بر آلودگی  هوای ناشی‌ از دودِ کارخانه‌ها و دود ماشین ها، تا چند روز دودِ ناشی‌ از سوختنِ موادِ مخدر را هم استشمام میکنند. نیرو‌های مقتدرِ دایره کشفِ موادِ مخدر و نیروی انتظامی و سایر ارگان‌های مرتبط به اینکار یک حال اساسی‌ به مردم دادند که بتوانند بطور مجانی‌ نعشه بشوند و مواد مخدر تا چند روز بر سر سفره همگان باشد.
از نظامِ مقدس بخاطرِ گران نشدن مواد مخدر در چند سال اخیر باید تشکر کرد که حداقل در این یک قلم جنس (اون هم جنسِ اعلا ) هوای مردم را داشته و توانسته قیمت‌ها را کنترل و داخل سبدِ خریدِ روزمرهٔ بسیاری از خانواده قرار بدهد.
 البته اینکه چطور این مواد با این حجم وارد کشور میشود و خرید و فروش میشود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد و تازه در صد کمی‌ از توسط نیرو‌های مربوطه ضبط و امحأ میشود، جای بحث نیست چون راه‌های ورود را برادرانِ قاچاقچی ( منظور برادران سپاه نیست الکی‌ شانتاژ نکنید) هموار کرده اند.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود