lundi 9 septembre 2013

شبِ شهادتِ امام علی‌ دنیا در تاریکی مطلق بود


طبقِ تحقیقاتِ جدید ناسا که از ترسِ شیعه شدنِ مردمِ دنیا و اثبات حقانیتِ امام علی‌ آنرا مخفی‌ نگاه می‌د ارند، در شب شهادتِ امیر المومنین علی‌ علیه سلام ماه به طور کامل خاموش شده بود و دنیا در تاریکی‌ فرو رفته بود.ناسا در گزارشِ فوقِ محرمانهٔ خود می‌‌افزاید: آنشب تاریک‌ترین شب تاریخِ زمین بوده بطوری که حتی در کهکشان‌ها هم نوری از هیچ سیاره و ستاره و خورشید و منظومه و کهکشانی پخش نشده و هیچ فعل و انفعالی در آن بالا رخ نداده است و تمام کاهنات به احترامِ مرگِ امیر المومنین به سوگ نشسته بودند.
البته این موضوع در کتاب‌های مورخانِ آن زمان از جمله مورخانِ رومی و یونانی و هندی و چینی‌ و ایرانی نوشته شده است که بعد توسطِ عمر و ابوبکر و عثمان از بین رفتند و نشانی‌ از آنها پیدا نشد.

طبق نوشته‌های آشیل قهرمانِ اسطوره‌ای یونان مردی در سرزمینِ اعراب به دنیا خواهد آمد که حرف اول اسمش (ع‌ ) خواهد بود و در مسجد کشته خواهد شد و در آن شب ماه خاموش و بی‌ نور خواهد بود.آشیل می‌‌افزاید: مهارت و سرعتِ عملِ (ع‌) به حدی خواهد بود که من توانِ مبارزه با ایشان را نخواهم داشت.

همینطور اسپارتاکوس رهبرِ انقلاب ضدِّ برده داری سوم در کتاب خاطراتِ خود جلدِ اول صفحه ۲۰ که بعد‌ها توسط مارکوس لیسینیوس کراسوس نابود شد نوشته بود که من را شیعه بدانید زیرا ۶ قرن بعد مردی به دنیا خواهد آمد که در رختِ خوابِ پیامبرِ اسلام میخوابد و دستِ راستِ پیامبر بوده و در شبِ ۲۱ِ ماهِ رمضان کشته خواهد شد. من تمام شهامت و آرمان‌های خودم را مدیون این مرد خواهم بود و شهادت خودم را در راه شیعه بودن میگذارام.

پیش بینی‌‌های زیادی از امام علی‌ از اسطوره‌ها و قهرمانانِ شرق و غرب وجود داشته که همگی‌ دلالت داشتند امام علی‌ به دنیا خواهد آمد و کشته خواهد شد و آن شب ماه خاموش میشود، برای مثال مورخِ نامدارِ روم "گزنوفون" می‌نویسد: مردی که سگ‌های مکّه و مدینه از بویش وحشت خواهند داشت و شمشیر ذلفقارش را شب‌ها به پریز خواهد زد تا شارژ شود و صبح ۷۰۰ مردِ بنی‌ قریظه را گردن زند در شبِ ۲۱ِ ماهِ مبارکِ رمضان به شهادت می‌رسد و در آن شب دنیا خاموش و ماه سیاه پوش خواهد شد.


پی‌‌‌نوشت: پارگرافِ اول رو شخصاً از بعضی‌ مسلمانِ   شیعه‌ها شنیدم و بقیه را بر همان وزن نوشتم2 commentaires:

  1. عقل را هم خداوند عطا نموده است در یغ از استفاده از آن !

    RépondreSupprimer
  2. نامه بازی های اخوندک و انیشتین رو نخوندی فک کنم اینکه چیزی نیست

    RépondreSupprimer

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود