samedi 21 septembre 2013

جکِ اعتدال

منبعِ عکس، شبکه من و تو

جالب ترین  و تلخترین و فریبنده‌ترین و مسخره‌ترین ( و بسیاری از‌ترین ها)  جک در وضعیتِ کنونی ایران اینه که بینِ ۲ جناح اصلاح طلب و اصولگرا یک جناح به وجود آورده اند و میگویند اعتدال، حالا معلوم نیست این اعتدال به معنی فرار از افراطی بودن اصول گرا هاست یا اصلاح طلب ها، اگر اصلاح طلب‌ها افراطی نیستن دیگه به وجود آمدنِ یک جناح دیگر به اسمِ اعتدال معنایی ندارد.

یعنی حداقل‌های اصلاح طلب‌های حکومتی که روز به روز از خطوط و حرف‌ها و خواست‌هاشون کوتاه آمدن و بر همین قانونِ اساسی‌ و همین نظام و همین سیستم اما عوض شدن مهره‌ها اعتقاد و اصرار دارن به افراطی بودن تعریف شده و لازم بوده خطی‌ بینِ این‌ور و انور به وجود بیاید که هر ۲ طرف را از تندروی بازدارد!! جللخالق !!

از طرفی‌ هم اصلاح طلب‌ها و حامیان آنها اصول گرا‌ها را افراطی معرفی می‌کنن و خود را میانه رو یا همان اصلاح طلب، یعنی به واقع اصلاح طلب که افراطی نمی‌شود و اصولاً معنی ندارد، اصلاح طلبی که افراطی باشد وجود ندارد بلکه میشود برانداز و مخالفِ کلیتِ نظام. حتی مخالفینِ کلیتِ نظام هم بکل افراطی نیستن، البته اگر افراطی بودن را با آن مفهومِ جا انداخته شده توسطِ این رژیم بکار ببریم.


حال اینکه بگذریم اصلاح طلب و اصول گرا مکملِ همدیگر در وجودِ این سیستمِ فاشیستی - مذهبی‌ هستند و همانطور که یکی‌ از اصلاح طلبها* اعلام کرده بود، اساسِ به وجود آمدنِ اصلاح طلبی در ایران کندنِ خندقی به دورِ نظام بود تا از ریزش نیرو به داخلِ اپوزیسیونِ حکومت جلوگیری کرده و در واقع از نیروی اعتراضی و مخالف آنان برای تقویت و تثبیتِ نظام استفاده کنند.

*امیر خرم (از اعضای رهبری نهضت آزادی) در مصاحبه با رادیو فردا جلب مینمایم: نقل از ایشان:گفتم که جمهوری اسلامی مانند يک قلعه است که جمعی در آن زندگی می کنند و جمعی هم بر اين قلعه حاکمند. گروه های قانونی مانند نهضت آزادی و ساير احزاب قانونی، مانند خندقی هستند که دور تا دور اين قلعه کنده شده است.
رسالت و وظيفه ما به عنوان يک گروه اپوزيسيون اين است که هر کسی که از رفتار حاکمان قلعه ناراضی بود و خواست از قلعه بيرون برود، طبيعتا می افتد در درون نيروهای اپوزيسيون و ما وظيفه داريم نگذاريم آنها به سمت نيروهای مقابل بروند که نيروهای برانداز هستند و آماده جذب اين نيروها هستند تا عليه قلعه فعاليت کنند.
من آن روز به آن مامور امنيتی گفتم که سعی نکنيد اين خندق را پر کنيد. چون وقتی شما اين کار را بکنيد، آنهايی که از درون اين قلعه فرار می کنند بر اساس جاده ای که شما برايشان ترسيم کرده ايد، مستقيم به سمت نيروهای برانداز می روند. Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود