vendredi 27 septembre 2013

با عنایت خدا و همتِ مسئولین تنها مشکلِ کشور ( ازدواجِ سرپرست با فرزند خوانده ) هم به سلامتی‌ حل شد


چند سال پیش ( دقیقا سال رو یادم نمیآد)  قانونِ چند همسری در پارلمانِ کردستانِ عراق مطرح شد و موافقان و مخالفانِ زیادی داشت، طرحِ این لایحه عملا پارلمان کردستان را با چالش جدی روبرو کرده و جامعه کردستانِ عراق را درگیرِ بحث‌های جدی و عمیق در سطح عمومی‌ کرده بود، نکاتِ مثبتِ این طرح این بود که نیرو‌های مترقی و برابری خواه و سکولار را متحد کرده و از طرفی‌ هم نیرو‌های ارتجاعی و مذهبی‌ِ متعصب و طرفدارِ شریعت را هم در جناحِ مخالف گرد آورده بود.

نکته قابلِ توجه در این چالش و معضل این بود که اشخاص اصلی‌ِ مطرح کنندهٔ این طرح خوب یا چند همسر بودند یا قرارِ بر آن داشتند و برای فرار از مخالفت‌های زنان خود و همچنین فرار از انتقادِ تشکل‌های مدافع حقوق زنان و فمنیست‌ها به قانونی‌ کردنِ این کار احتیاج داشتند.

در موردِ طرحِ قانونی‌ شدنِ ازدواجِ سرپرست با فرزند خوانده  هم به نظر در همین مسیر می‌باشد و اگر رسانه‌‌ای آزاد در داخل وجود میداشت و می‌توانست در این مورد تحقیق میکرد مطمئنا به همان سرچشمه می‌رسید، یعنی اینکه اشخاص مطرح کننده این قانون با این مشکل روبرو بوده اند یا پشتِ پرده اشخاصی‌ با نفوذِ بالا منتظرِ قانونی‌ شدنِ این نوع ازدواج‌ها بوده اند تا بتوانند در مرحلهٔ اول مشکلشان را حل کنند و خواست‌های شخصی‌ خود را با این قانون به دست بیاورند. مطمئنا اشخاصی‌ وجود داشته اند در بین مطرح کنندگان یا افرادِ بانفوذِ بالا که با این قانون سدی را از سرِ راه خود برداشته اند و به امیالِ خود رسیده اند. حق هم دارند کشورِ گل و بلبل که دیگر مشکلی‌ ندارد که اینها بخواهند نگرانِ آن باشند، تنها همین مشکل ( قانونی‌ کردنِ ازدواجِ سرپرست با فرزند خوانده  ) مانده بود که این کشور به مدینهٔ فاضله تبدیل بشود و آبِ خوش از گلوی مردم پایین برود، که با عنایت خدا و همتِ مسئولینِ ذیربط حل شد و به خوبی‌ و خوشی‌ به پایانِ خوش رسید.

هرچند این قانون میتواند ادامه همان سنتِ پیامبرِ اسلام باشد که با همسر پسر خواندهٔ خود ازدواج کرد.
«(به خاطر بیاور) زمانی را که به آن کس که خداوند به او نعمت داده بود و تو نیز به او نعمت داده بودی (به فرزند خوانده‌ات «زید») می‌گفتی: «همسرت را نگاه‌دار و از خدا بپرهیز!» (و پیوسته این امر را تکرار می‌کردی)؛ و در دل چیزی را پنهان می‌داشتی که خداوند آن را آشکار می‌کند؛ و از مردم می‌ترسیدی در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی! هنگامی که زید از آن زن جدا شد، ما او را به همسری تو درآوردیم تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسر خوانده‌هایشان -هنگامی که طلاق گیرند- نباشد؛ و فرمان خدا انجام شدنی است.(۳۷) هیچ گونه منعی بر پیامبر در آنچه خدا بر او واجب کرده نیست؛ این سنت الهی در مورد کسانی که پیش از این بوده‌اند نیز جاری بوده؛ و فرمان خدا روی حساب و برنامه دقیقی است! (۳۸).»(سوره احزاب، آیات ۳۷ و ۳۸)

1 commentaire:

  1. خدا رو شکر که تنها مشکل مملکت امام زنان حل شد ! خیلی خوشحال شدم ! جدا میگم ! تبریک میگم به همگی از صمیم قلب ! میگم به افتخار حل این مشکل بغرنج یه جشن ملی فستیوالی چیزی برگزار بکنیم !! موافقید ؟

    RépondreSupprimer

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود