jeudi 19 septembre 2013

سمبه چیست؟سمبه رابطهٔ نزدیکی‌ با نرمش‌های قهرمانانه دارد و هرچه پر زورتر باشد نرمشِ قهرمانانه بهتر و جذاب تر انجام میشود طوری که کارشناسان میگویند اگر زورِ سمبه بیش از معمول باشد شخص را وادار به رقصِ جمیله بر روی صحنه می‌کند
گاهی‌ سمبه به مجموعه کار‌ها یا قرار داد‌هایی‌ میگویند که برای انسان‌های احمق و زورگو و پررو استفاده میکنند، این سمبه در مدت زمان کوتاهی میتواند شخص را وادار کند به شیطانِ بزرگ بگوید دایی.
سمبه را معمولان با تحریم و تهدید تجویز می‌کنن و بدین صورت تا منتها علیه شخص را جلا میدهد و او را مجبور می‌کند خود را با تمامِ ساز‌های ضربی و بادی و الکترونیک هماهنگ کند و  به نرمش‌های قهرمانه روی بیاورد.
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود