lundi 30 septembre 2013

ظریف : من با ایشان در این باره صحبت کرده‌ام و ایشان کشتار بی‌گناهان را محکوم می‌کند!
پس اینها گناه داشتن که رهبرِ جنابِ ظریف آنها را محکوم نکرده بلکه از کشتن و قاتلانشان هم حمایت کرده است


در بازداشتگاه کهریزک

در روز ۲۵ خرداد ۱۳۸۸

در روز ۳۰ خرداد ۱۳۸۸

در روز عاشورا

در روز ۲۵ بهمن ۱۳۸۹

در روز ۱ اسفند ۱۳۸۹

در روز چهارشنبه‌سوری ۱۳۸۹

دیگر جان‌باختگان


و ده‌ها و صد‌ها نفر دیگر که به دستِ مزدورانِ خامنه‌ای کشته شده اند


منبعِ اسامی ویکیپیدیا
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود