lundi 7 octobre 2013

ناتانیاهو خیلی‌ آبروداری کرد


 اگر میگفت: زنانِ ایران حق ندارن دوچرخه سوار شوند چون زینِ دوچرخه باعثِ تحریک جنسی‌ آنها شده و مراجع عالیقدر که سال‌های متمادی با زیرِ نظر داشتنِ دخترانِ دوچرخه سوار به این نتیجه رسیده اند که دختران نباید این خلاف شرع را انجام دهند، باید چه خاکی تو سرمان میکردیم؟


 یا اگر میگفت: در ایران تیمِ کاراتهٔ ایران بخاطر زنگ زدنِ " مرضیه اکبر آبادی" ! و تذکر برای رعایت بیشتر حجاب! در مسابقات کشور‌های اسلامی! محروم شدند، در کدام افق باید محو می‌گشتیم؟


 اگر ناتانیاهو میگفت با تانک ! از روی ماهواره رد میشن و کماندو! رو با آن همه هزینه و خرج  برای پایین کشیدنِ ماهواره از پشتِ بام‌ها مورد استفاده قرار میدهند باید لباس شوییِ چه کسی‌ را روشن میکردیم؟


اگر ناتانیاهو میگفت در ایران برای اینکه از بلایای طبیعی جلو گیری کنن معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشورمی‌رن با حوزهٔ علمیه  تفاهمنامه امضأ می‌کنن، خود رو به کدام کوه میرساندیم و خودکشی‌ میکردیم؟


اگر ناتانیاهو میگفت علمای عالیقدر میگویند لباس آستین کوتاه برای این حرام است که آرنجِ مرد دیده نشود چون پوستِ آرنجِ مرد همانندِ پوستِ بیضه است، باید با کله به کدام دیوارِ بتونی‌ برخوردِ غیرِ قابلِ بازگشت میکردیم؟


البته ناتانیاهو خیلی‌ آبروداری کرد که فقط شلوارِ جین و موسیقی‌ غربی را مثال زد

2 commentaires:

  1. Réponses
    1. منم این واکنشهای احساسی رو اصلا نمیفهمم .فکر کنم بیشتر ناشی از یه غرور و تعصب ناسیونالیستی باشه. ما خودمون قبول داریم که آزادی های فردی اینجا چقدر محدوده اما یه غیر ایرانی که اینو بگه بهمون بر میخوره و واسش قاطی میکنیم

      Supprimer

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود