lundi 7 octobre 2013

برای ثبتِ نام در مدرسه باید به مدرسه کمک کنید! پولِ زور وده
چند مدت پیش که با مادرم حرف میزدم رفته بود برادر کوچیکم رو ثبتِ نام کنه، گفته بودن که برای اینکه پسرت رو ثبتِ نام کنیم باید به مدرسه کمک کنید، بعد پرسیده بود چقدر باید کمک کنم که پسرم رو ثبتِ نام کنید، گفته بودند ۵۰ هزار تومن، البته مادرم باهاشون چونه زده بود و آخرش با ۲۰ هزار تومن راضی‌ شده بودند و بعد برادرم رو ثبتِ نام کرده بودند.

خوب دیگه چیکار کنیم اختلاس‌های چند ده هزار ملیاردی و حقوق‌های چند گانه  مفتخور‌های دولتی و مافیای اقتصادی سپاه و بیت آقا و جناح‌های چپ و راست و میانه حکومتی و رسانه‌‌های تبلیغی و مدارس و حوزه‌های دینی در داخل و سایر نقاطِ دنیا و آقازاده‌های سرانِ حکومتی در خارج از کشور و  فلسطین و لبنان و بشار اسد و ونزوئلا و ناکجا آباد مقدم هستند و حکومت اول باید خرجِ آنها رو بده اگر چیزی موند و بعد از کلی‌ فخر فروختن شاید خرجِ مدارس را هم داد، اگر هم نداد باید خودتون با همون پولِ امام زمان ( یارانه ۴۰ - ۵۰ هزار تومنی ) مدارس رو بچرخونید، مگر نظامِ مقدسِ اسلامی چه گناهی کرده باید خرجِ مدارسِ شما رو بده؟ لابد می‌خواهید فردا برای بچه‌های شما اشتغال زایی هم بکند! یا بگردد و برای شما شغل پیدا کند! حتما بعد میخواهید امنیتِ شغلی‌ هم داشته باشند!! خدا بدور چه توقع ها، انگار این نظامِ مقدس روی گنج خوابیده که همین‌جوری واسه شما خرج کنه؟
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود