samedi 26 octobre 2013

مردمی که گاز گرفتن براشون غیر قابل تحمل است، اما اعدامِ زندانی سیاسی عادی

در چند روزِ گذشته که مأموران حبس گاهِ موسوی با دخترانِ آنها درگیر شده اند و گویا گاز هم گرفته اند، غوغا و پیامِ تسلیت، محکوم کردن، فتوا دادن، اعتراض کردن، آاه و ناله سر دادن، چس‌ناله کشیدن، شعر و کرسی شعر بافتن و انواع و اقسام اعتراض‌ها انجام شد (البته در دنیای مجازی) اما مردمی که بخاطرِ گاز گرفته شدنِ دختر موسوی اینکار‌ها رو کردن در مقابلِ اعدام حبیب الله گلپری پور راحت و بدون مشکل هستند و انگار نه بادی دیدن و نه بارونی‌. اینجاست که تبعیض شروع میشود و پیمانهٔ صداقتِ خیلی‌ ها معلوم میشود.مردمی که غیرتی و ناموسی میشوند و با شنیدنِ گاز گرفته شدن یک دختر آنهم دختر  موسوی خون جلو چشماشون رو می‌گیرد، اعدام آنچنان مسالهٔ بزرگ و ناموسی و غیرتی نیست که احساساتشون رو جریحه دار کند، مخصوصا که آن شخص سبز یا بنفش یا اصلاح طلب نباشد


1 commentaire:

  1. حرفها که شما نوشته اید جنبه هتاکی دارد. آنها که از حرمت حریم فرزند بی دفاع یک زندانی دفاع می کنند یقینا از زندان کردن یک جوان به جرم موهوم سیاسی منزجرند تا چه رسد به فتل و کشتار و اعدام وی. وانگهی برای اعتراض اینکه معترض اعدام شوی خیلی دیر است. همان روز دستگیری و اهانت و سیلی زدن باید داد زد و اعلان آمادگی برای دفاع از حق کرد.    RépondreSupprimer

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود