lundi 7 octobre 2013

حتی تخمِ مرغِ شانسی هم بعد از ۳ بار بازی کردن یه چیزی از توش بیرون میاد، اما انتخابات در این رژیم! خیر


دوران تبلیغاتِ انتخاباتی: ما می‌خواهیم حق شهروندی را به مجلس ببریم و قانون کنیم
بعد از شروع بکارِ دولت: افزایش فشارِ گشتِ ارشاد و اذیت و آزار دختران در خیابان‌ها و مخصوصا برجِ میلاد

در مصاحبه با رسانه‌‌های خارجی‌ و در جواب به موسس توئیتر: ما مخالفِ گردش ارتباطت نیستیم و هر ایرانی حق دارد از آن استفاده کند
در داخلِ کشور: اما توییتر و فیسبوک نتنها رفع فیلتر نشدند بلکه وزیرِ ارتباطات و فان آوری اعلام کردقرار نبوده فیس بوک و توییتر رفع فیلتر شود! ولی‌ برای روحانی و ظریف و دولتی‌ها مشکلی‌ نیست که بتوانند چهرهٔ خندان و اعتدال و تغییر را به دنیا نشان بدهند

در مصاحبه با رسانه‌‌های خارجی‌: ماهواره حتی در روستاهای دور افتاده ماهواره وجود دارد ( یعنی آزاد است)
در داخل: با تانک از روی ماهواره‌ها رد میشوند و حمله به منازل برای تصاحب و انهدام ماهواره‌ها ادامه دارد.

دوران تبلیغاتِ انتخاباتی؛ زندانیان سیاسی را آزاد می‌کنیم
*بعد از شروع بکارِ دولت: زندان‌ها همچنان پر و تعقیب و دستگیری‌ها ادامه دارد و احکام قضایی برای مخالفان صادر میشود.

و البته اعدام‌ها در دولتِ تدبیر و امید و اعتدال با رکوردِ ۲ - ۳ نفر در روز پیشتاز است و از بعد از شروع بکارِ دولت بیشتر از ۲۲۰ نفر اعدام شده اند که در بینِ آنها شخصی‌ بوده که در سنّ ۱۴ سالی‌ مرتکب قتل شده بود.

 پی‌‌‌نوشت: برای آگاهی‌ از احکامِ صادرهٔ و بازداشتی‌ها و همچون آمارِ اعدام‌ها به سایت‌های حقوق بشر از جمله هرانا مراجعه کنید


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود