mardi 30 mars 2010

یکی از دراویش گنابادی در نامه ای به شکنجه ها و توهینهای نسبت به خودش اعتراض کرد


سه شنبه، ۱۰ فروردین ۱۳۸۹ / ۳۰ مارس ۲۰۱۰- مرتضی سپندار یکی از دراویش گنابادی در اعتراض به محکومیت خود از سوی دادگاه تجدید نظر نامه ای به مسئولان نوشت و به شکنجه ها و توهینهایی که « دادستانی و اداره اطلاعات کرج» نسبت به وی روا داشته اند اعتراض کرد.
به گزارش هرانا(۱۰فروردین۸۹) که خود یک «جانباز ۵۹درصدی» است در نامه خود نوشته است: « من به کدام دلیل و برهان ، مستحق قرار بازداشت موقت مقام قضایی و سلول انفرادی اداره اطلاعات کرج بودم؟ به کدامین گناه مرا با پابند و دست بند و چشم بند مورد بازجویی قرار دادند؟ به کدامین جرم و گناه باید دیه به افرادی پرداخت کنم که نه آنها را میشناسم و نه به آنها جراحتی وارد کردهام».
شایان یادآوری است که مرتضی سپندار روز یازدهم مهرماه سال ۸۷ به همراه سه تن دیگر از دراویش گنابادی و به دنبال شکایت چهار تن از اعضای موسسه فرهنگی نور معرفت و حوزه علمیه امام جعفر صادق و پایگاه بسیج شهر کرج به اتهام توهین و ضرب و شتم از سوی نیروهای انتظامی دستگیر شده بود در داگاه بدوی به یکسال حبس محکوم شد.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود