vendredi 19 mars 2010

تبریک سال نو یک معلم و دانش آموزانش به فرزاد کمانگر: من و دانش آموزانم دوستت داریم و مطمئن باش آزادت میکنیم

روز به خیر آقا روز به خیر بچه های عزیزم قبل از نشستن روی صندلی با اشاره دست به بچه هافهماندم که آماده خواندن سرود شوند بچه های عزیز امروز به یاد و برای معلم در بند فرزاد کمانگر و تمامی زندانیان راه آزادی و برابری سرود یار دبستانی را می خوانیم بعد خواندن سرود در مورد نوروز و جشن آغاز سال جدید چند کلمه ای برای بچه ها توضیح دادم.و گفتم بچه ها هدیه نوروزی امسال من به شما داستان (ماهی سیاه کوچولو و کچل کفتر باز است)صدای هورای بچه ها تا چند کلاس آنطرف تر شنیده می شد.راستی آقا ماهی سیاه کوچولو به دریا رسید؟عزیزم همانطور که قبلا گفتم،مهم اینست که ماهی سیاه کوچولو شهامت و تدبیر آن را داشت که از برکه بیرون بپرد و در مسیر به درستی با مشکلات مبارزه کند،وبه دیگر ماهی ها یاد داد که دنیا چیزی غیر از این برکه کوچک است.نماینده کلاس قصه ها یی را که کپی کرده بودم بین بچه هاتقسیم کرد . ومن سخت در فکر فرو رفته بودم و با خود می اندیشیدم معلمی که هر سال اسفند را در کنار دانش آموزانش برای رسیدن بهار سپری می نموده است حال دور از آنها در گوشه زندان برایش بسیار سخت و کسل کننده خواهد بود.(این را فقط یک معلم واقعی می تواند تصور کند)آقا اجازه،جانم ،آقا زنگ کلاس تمام شده.برید استراحت عزیزم.آنوقت بود که متوجه شدم در تمام طول زنگ کلاس من خودم را به جای فرزاد در آن چهار دیواری خشن قرار داده بودم . آقا دستمال کاغذی بدم!تازه متوجه شدم که صورتم خیس اشک است!بچه ها همه مغموم و گرفته بودند،منتظر بودند من چیزی بگویم چند تا از آنها خود را ولو کردند توی بغلم و مرتب صورتم را می بوسیدند.براستی دوری از آنها برایم سخت خواهد بود .اما همکار گرامی ،فرزاد جان بدان بیرون آن دخمه ظلم و ستم، هستند دانش آموزان و معلمانی که برای رهایی تو و دیگر زندانیان لحظه ای از پای نمی نشینند. فرزاد جان من در این گوشه و تو در آن دخمه،که از دنیا بیرون است،هر دو برای برای یک هدف مشترک تلاش میکنیم و آن چیزی نیست جز دنیای شیرین و زیبا برای کودکان و غرق در آزادی و برابری برای هر انسان.تو در آن سلول و من در این کلاس لباس نو نوروزی نمی پوشیم تا کودکانی که زیر خط فقر زندگی میکنند دلگیر نشوند.فرزاد جان به جای تو به آنها هدیه می دهم و صورتشان را می بوسم .... نمی دانم دیگر باید چه بنویسم گرچه با تو خیلی حرفها داشته و دارم.فقط می گویم من و دانش آموزانم دوستت داریم و مطمئن باش آزادت میکنیم . فرزاد جان سال نو مبارک

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود