lundi 29 mars 2010

صدورحکم برائت محمود صالحی پس از تحمل یکسال زندان


 
همانطور که مردم عزیز و کارگران  اطلاع دارند ، محمود صالحی در تاریخ 86/1/20  به اتهام شرکت در مراسم اول ماه مه (روز جهانی کارگر) سال 83 در شهر سقز توسط نیروهای انتظامی  دستگیرو دردادگاه تجدید نظر استان کردستان  به یک سال زندان محکوم شد و برای سپری کردن زمان محکومیت خود به زندان سنندج انتقال یافت  .  پس از تحمل یکسال زندان و اتمام محکومیت  ، قرار بود نامبرده  در تاریخ 87/1/3  آزاد گردد . اما به علت  شکایت اداره اطلاعات و مسئولان  زندان مرکزی سنندج ، در تاریخ 87/12/28 از طرف دادیار،آقای مبارکی  برای ایشان حکم بازداشت موقت صادر شد و محمود صالحی در  اعتراض به این حکم اقدام  به اعتصاب غذای خشک نمود و پس از   سپری شدن 18 روز، محمود در تاریخ 87/1/18 با قرار وثيقه 40 میلیون تومانی از زندان آزاد شد .
دادگاهی محمود به اتهام تبلیغ علیه امنیت کشور از طریق انتشار مقاله در حمایت از کارگران خاتون آباد و پیام به دانشجویان در روز دانشجود در سال 1387 در تاریخ 87/1/18 در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج با ریاست قاضی حسن بابائی برگزار گردید .
سرانجام ، دادگاه پس از گذشت   23 ماه  ، حکم برائت محمود صالحی را صادر نمود و در تاریخ  89/1/7  این حکم به محمود صالحی ابلاغ گردید .
 
  
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
7 فروردین 89
komite.hamahangi@gmail.com

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود