jeudi 29 août 2013

جنگ خوب است ولی‌ برای همسایه!در چند سالِ گذشته خیلی‌ از ایرانیان مخالفت خود را با جنگ اعلام کردند و از هر طریقی که توانستند اعتراض و ناخرسندی خود را نسبت به آنچه احتمالِ حملهٔ نظامی به ایران میگویند، ابراز داشته اند، نوشته‌های فراوان و نقد‌های بسیار و تظاهرات‌های پراکنده در خارج از کشور و امضا و طومار و کمپین و صفحه فیسبوکی و خلاصه از هر طریقِ ممکن به جنگِ با جنگ رفته اند. اما چیزی که در ماه‌های اخیر خیلی‌ به چشم میخورد و مخصوصا در چند روزِ گذشته در شبکه‌های اجتماعی مجازی دیده میشه بسیاری از ایرانیان موافقِ دخالتِ غرب در سوریه هستند و با پخشِ خبرِ استفادهٔ رژیمِ بشار اسد از سلاح شیمیایی بیش از پیش این عکس‌العمل‌ها دیده میشه.
گویا جنگ در ایران جان انسان می‌گیرد و در سوریه تیرِ هوایی در می‌کنن و موشک به دریا و صحرا می‌زنن که انسان در آنجا‌ها زندگی‌ نمیکنند.
در ایران زیر ساخت‌های اقتصادی و عمرانی را از بین میبرد و در سوریه موشک‌ها و بمب‌ها مشقی هستند و اثری ندارند.

اگر جنگ خوب است و باعث میشود رژیمِ بشار اسد از بین برود و سوریه به آرامش برسد، چرا آنرا برای کشورِ خودمان بد می‌دانیم؟ اگر برای کشورِ ما بد است و تلفات جانی و مالی‌ می‌گیرد و کشور را در معرضِ انواع  خطر قرار میدهد چرا در موردِ سوریه این موضوع صدق نمیکند؟ مگر اینکه بگویم خون ما ایرانی‌ها از خون سوریه‌ها با ارزش تر است و کشورِ ما از کشور از آنها بهتر
شاید به چشم آنها جنگ خوب است ولی‌ برای همسایه
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود