jeudi 15 août 2013

ارتش مصر نباید اجازه بدهد کشور به باتلاقی‌ تبدیل شود که اخوان المسلمین می‌خواهد

ارتشِ مصر توانست با اتکا به قدرتِ مردم و مخالفانِ مرسی دولت را از دست اخوان المسلمین بگیرد و رئیس جمهورِ اسلام گرای آنرا از کار برکنار کند، اما از آنروز به بعد طرفداران مرسی مشغولِ تظاهرات هستند و در بیشترِ تظاهرات‌ها کار به خشونت کشیده شده است.

نکته قابل توجه اینه که بسیاری از خبرگزاری‌ها اعلام می‌کنن طرفدارانِ مرسی (اخوان المسلمین ) معمولان شروع کنندهٔ تیراندازی بوده اند یا حداقل تمایل زیادی دارند تظاهرات‌ها به خشونت کشیده بشود و برای همین اشخاصی‌ در بین آنها (تظاهر کنندگان) سازماندهی میشوند که اسلحه به دست دارند و در همان جا‌ها است که خشونت‌ها اوج می‌گیرد و در تقابل و تبادل آتش بین ارتش و این نیرو‌های سازماندهی شده افرادی کشته و تغذیه و خوراکِ تبلیغاتی اخوان المسلمین میشوند و در نتیجه مسالهٔ مصر بیشتر به گره کور تبدیل میشود.

ارتشِ مصر باید از این خواستِ اخوان المسلمین دوری کند و خود را خشونت برحذر دارد زیرا آنچه آنها (اخوان المسلمین) میخواهند خشونت و درگیری و در نهایت مظلوم نمایی با پیکر‌ها و کشته شدگان است و به این ترتیب ناامنی و خشونت را در مصر ابزاری برای دوباره به قدرت برگشتن تبدیل کنند و راه‌های گفتگو و مذاکره را ببندند.

اخوان المسلمین همانطور که از اسمش پیداست یک حزب پرقدرتِ اسلامی در سطحِ بین المللی است که شاخه‌های دیگرِ این حزب در کشور‌هایی‌ چون عراق و افغانستان و سوریه در حال جنگ و عملیات‌های تروریستی هستند و از بوجود آمدن یک باتلاقِ دیگر که مثلِ خوک در آن غلت بزنن استقبال می‌کنن، چون موجدیت این حزب و افکار تشکیل دهندهٔ این حزب بر اساس جهاد و تسخیر و ترور و خشونت شکل گرفته است و هدفِ نهایی‌ برقراری اسلام و شریعتِ اسلامی نتنها در خاور میانه بلکه در جهان است.

ارتش مصر باید هوشیار باشد که مصر به آن باتلاقِ دلخواهِ آنها (اخوان المسلمین) تبدیل نشود و اجازه ندهد خشونت راهی‌ را برای آنها هموار کند.
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود