samedi 10 août 2013

در حقِ قاضی مرتضوی اجحاف شدتکلیفِ کابینهٔ روحانی هم روشن شد و ۲ تا از خوش چهره‌های نظام اسلامی که پایه‌های نظام بر روی آنها نهاده شده به عنوان وزیر معرفی شدند و دور نیست رأی اعتماد هم بگیرند، چون اشخاصی‌ که باید رأی بدن اگه بدتر نباشن بهتر از اینها نیستند.
کاندیدایی که با وعده‌های آبدار و شیرین پا به میدان گذاشت و چپ و راست وعده میداد و اعتدال و امید و تسامح را پرچم کرده بود تبدیل شد به دولتی که از همان آغاز وزرایش جانی و شکنجه گر باشند و اشخاصی‌ به آن راه یابند که روزگاری زندانیان سیاسی و مخالفان این رژیم را لت و پار میکردند.
حکومت لات‌ها و جانیان و شکنجه گران، عجیب نیست شخصی‌ مثلِ قاضی مرتضوی که متهم به چند فقره قتل و شکنجه در کهریزک بود ۲۰۰،۰۰۰ تومن جریمه شد و شاید بشود گفت در حقِ  قاضی مرتضوی اجحاف شد وگرنه الان باید وزیر میبود و در دولتِ اعتدال و امید که شاه کلیدِ مشکلاتِ ایران را در خورجین داشت کاره‌ای میشد و اسمی داشت.
باری آنچه در این ۳۴ سال همواره تکرار شده است و انگار پایانی برای آن نیست دروغ و شارلاتانیسم و جنایت و جنایتکار سروری و پروری است، انگار دلسوزانِ حافظِ نظام با کارنامه‌های سیاهشان در صفی طویل هستند و یک به یک برای دریافتِ پست و مقام جلو می‌‌آیند و بعد از مدتی‌ به عقب صف باز میگردند و منتظر نوبتِ بعدی میمانند. شاخصه اکثر آنها دست‌های خون آلود و وفاداری به نظام ضدِّ بشری و جیب‌های گشاد است.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود