lundi 30 août 2010

ساعاتی پیش اقای ارژنگ داوودی بعد از ۴۶ روز اعتصاب غذا به بهداری زندان منتقل شد.

شب گذشته اقای ارژنگ داوودی بر اثر ضعف بدنی ناشی از اعتصاب بیهوش شد.

این زندانی که در 46 روز اعتصاب غذای خود به سر میبرد.که دیشب ناگهان بیهوش شد و وی را به بهداری زندان رجایی شهر منتقل کردند.تا این زمان هنوز اقای داوودی به زندان برنگشته است و از وضعیت ایشان هیچ خبری در دست نیست.

اما گزارش ها خبر از وضعیت نامطلوب وی دارد.


اقای ارژنگ داوودی خواستار حقوق اولیه خود مبنی بر پایان دادن به تصرف منزل شخصی و آوارگی خانواده اش /پایان دادن به لغو ملاقات و ممنوع تماس بودن با خانواده اش / رسیدگی پزشکی به وضعیت جسمی اش است.

منبع فیسبوک


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود