lundi 9 août 2010

امروز چهاردهمین روز اعتصاب غذای خشک حمید بود، حال حمید خوب نیست و به بیمارستان منتقل شده است

امروز چهاردهمین روز اعتصاب غذا و دهان دوختگی دوستم حمید صادقی است . حال حمید و وحید فرش باف هر لحظه وخیم تر میشود . این دونفر نماد مظلومیت پناهنده ایرانی در آتن هستند . پناهنده ای که بزرگ ترین خواسته اش پذیرفته شدن به عنوان پناهنده سیاسی است . حتی اگر یک نفر هم موفق به گرفتن جواب قبولی شود باز هم ضربه بزرگی است به رژیم جمهوری اسلامی که سالها ماموران سازمان اطلاعات یونان و کارمندان کمیساریای عالی پناهندگان در آتن را تغذیه میکنند و زیر بال و پر خود دارند . تا جایی که کمیساریای عالی پناهندگان برای ترجمه مدارک و اسناد داوطلبان پناهندگی سیاسی از کمک مترجم سفارت ایران استفاده میکند .Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود