mardi 24 août 2010

اعتصاب غذای پناهجویان ایرانی در آتن وارد ۳۱مین روز شد.حمید صادقی و وحید فرشباف ۲ ایرانی پناهجوی که بیشتر از ۸ سال است در یونان زندگی‌ می‌کنن به علت  بی‌ توجهی‌ مسئولین کشور و کمیساریای عالی پناهندگان به شرایط پناهجویان مدت ۳۱ روز است که در اعتصاب غذا به سر میبرند، این در حالی‌ است که چندین بار از طرف مقامات پلیس به آنها وعده رسیدگی به پروندهٔ‌هایشان داده شده است ولی‌ هیچ اقدام عملی‌‌ در این باره صورت نگرفته است.

  این ۲ پناهجو در سکوت رسانه ها
  به اعتصاب خود ادامه دادند و همچنان با اراده پولادین مصمم برای رسیدن به خواست‌هایشان ایستاده اند، چند روز پیش بود که به بالاخره سکوت رسانه‌ای شکسته شد و خبر‌های آنها در بیشتر رسانه‌های خارجی و ایرانی اپوزیسون و مستقل درج شد، ولی مقامات یونان همچنان در سکوت به سر میبرند، با این حال عده ای دیگر از پناهجویان ایرانی و از جمله یک شهروند افغانی نیز به این اعتصاب ملحق شدند.


صادق فراهانی، فرهاد غلامی و روح الله رئوفی امروز وارد ۹ مین روز اعتصاب خود شد اند و هم
ینطور محمد شاهنده نیز در ۵مین روز اعتصاب خود به سر میبرد، آنها اعلام کرده اند تا رسیدن به خواست‌های‌شان یعنی به جریان افتادن پروندهٔ پناهندگی خود، و بهبود شرایط پناهندگی در آن کشور و پاسخگو بودن مقامات کشوری و کمیساریای عالی‌ پناهندگی در برابر پناهجویان، به اعتصاب خود ادامه میدهند و از تمام ایرانیان و مردم یونان و کشور‌های دیگر و سازمان‌های حقوق بشر،  انتظار دارند آنها را در رسیدن به حقوق خود یاری کنند و دفاع به عمل آورند.
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود