mardi 25 mai 2010

۴ عکس از جعفر پناهی بعد از آزادی
جعفر پناهی کارگردان بین المللی سینمای ایران ، پس از 3 ماه بازداشت غیرقانونی ، با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی ، بطور موقت آزاد شدAucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود