dimanche 9 mai 2010فقط می‌تونم بنویسم شوکه شدم و ناتوان و ضعیف در برابر غم از دست دادن شما
مهدی اسلامیان - فرهاد وکیلی - علی حیدریان - شیرین علم هولی - فرزاد کمانگر

سه ری رێز داده نوێنم بۆ ته واوی شهیدانی رێگای ئازادی

دایه گیان بگری له سه ر خاکم که وا شینم ده وی
زور بگریه دایه گیان فرمیسکی خوینینم ده وی

من گولی سه د ئارزووی ژینم له خاکا خه و تووه
خاکی مه یدانی خه بات ره نگینی خوینی من بووه
دامه نیشه دایه گیان بو هاتنی من چاوه ری
دلنیا به ‌‌‌ِ به سیه تی ِ بو دنگی درگا مه گره گوی
دایه گیان سویندم به فرمیسکی گه ش و ئیشی دلت
دایه گیان سویندم به جه و رو مه ینه تی بی حاسلت
من ده میکه جه رگی سوتاندووم هه ناسه ی سه ردی گه ل
دلپری کردووم خه می ده سکورتی و ره نگ زردی گه ل
من کوری کوردم شه هیدی ریی خه باتم دایه گیان
کوتری خوینین په ری باخی ولاتم دایه گیان
هه ر وه کوو بیگانه یی دلپر له ناکامی و گری
له م هه موو ده سته نه بوو ده ستی ِ که بی و ده ستم گری
من له شاری خوم غه ریب و بو هه موو بیگانه خوم
کوتری کوژراوی ریگای لانه خوم ِ بی لانه خوم
دایه گیان بگری له سه ر خاکم که وا شینم ده وی
زور بگریه دایه گیان فرمیسکی خوینینم ده وی
دایه گیان ئه و کیژه وا ئه تویس به بووکی تو ببیت
خوت بده پیشانی جاری با به بووکی تو ببیت
تا کوو بتبینی که ره شپوشی له سه ر تا پاته وه
به لکوو بروا دلنیا بی و من له بیره و باته وه
دایه گیان بگری له سه ر خاکم که وا شینم ده وی
زور بگری دایه گیان فرمیسکی خوینینم ده وی
 
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود