lundi 10 mai 2010

فراخوان کمیته مرکزی کومه له در ارتباط با اعتصاب عمومی روز پنج شنبه 23 اردیبهشت در کردستانمردم مبارز کردستان!
سحرگاه روز یکشنبه 20 اردیبهشت ماه، 5 جگرگوشه مردم کردستان و ايران، 5 جوان مبارز، 5 زندانی سیاسی در زندان اوین در شهر تهران به دار آویخته شدند. فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی، مهدی اسلامیان که در بیدادگاه های مخفی و بر اساس پرونده ای ساخته و پرداخته دستگاه های اطلاعاتی رژیم حکم اعدام بر آنها تحمیل شده بود، در این روز به جرم عقاید و آرمانهايشان، به جرم مخالفتشان با رژیم جمهوری اسلامی از حق حیات محروم گشتند.
تاریخ حیات رژیم جمهوری اسلامی در ایران مملو از چنین جنایت هایی است، اما این بار و در شرایط سیاسی کنونی داس مرگ این رژیم به کار افتاده است تا ظرفیت و توانایی تحمل مردم کردستان را در متن بحران سیاسی کنونی بیازماید. پاسخ اولیه مردم کردستان به این آزمایش جنایتکارانه موجی از نفرت و بیزاری بود که امروز سرتاسر کردستان را فرا گرفته است. اما روشن است که برای بازداشتن رژیم  این هنوز کافی نیست. لازم است که نیروی اجتماعی گسترده تری به حرکت در بیاید و رژیم در مقابل اين جنايت هايش پاسخ قاطعانه تری بگیرد.
با چنین هدفی است که همه مردم کردستان را به یک اعتصاب عمومی در روز 5 شنبه 23 اردیبهشت ماه فرا می خوانیم. ما از همگان می خواهیم که در این روز دست از کار بکشند. کارمندان ادارات دولتی و خصوصی بر سر کار نروند، کارگران کارگاهها و کارخانجات دست از کار بکشند. دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان ها و دانشگاه های کردستان از حضور در سر کلاس های درس خودداری ورزند، مغازه ها و بازارها همگی بسته شوند. بدین ترتیب یک اعتصاب عمومی و یکپارچه در همه کردستان به اجرا دربیاید و تنها آن مکان هایی باز باشند که نیازهای عاجل و تعطیل ناپذیر مردم را تامین میکنند.
مردم مبارز کردستان !
این فراخوانی است برای به راه افتادن یک اعترض توده گی. بخشی قابل توجه از کسانی که ما انتظار داریم در این حرکت عمومی مشارکت کنند، احتمالا با خط مشی و برنامه اجتماعی ما همراه نباشند. احتمالا کسانی با این یا آن سیاست جریان ما موافق نباشند، اما هیچ کدام از اینها نمی تواند مانعی باشد بر سر راه مردم کردستان که وحدت یکپارچه خود را در برابر رژیم جمهوری اسلامی و در برابر دست درازی این رژیم  به جان و زندگی فعالان سیاسی یکدست و متحد ظاهر شوند . اجرای این اعتصاب عمومی موفقیتی بزرگ برای همه مردم کردستان با گرایش های سیاسی متفاوت  خواهد بود .  آنچه که اهمیت دارد کسب پیروزی در جهت بازداشتن دست رژیم از تعرض به جان زندانیان سیاسی، مبارزه برای آزادی آنها و برای پایان دادن به رنج ها و سختی هایی است که بر آنها روا می شود.
بگذار همه با هم و متحدانه اعتصاب عمومی روز پنج شنبه 23 اردیبهشت را به وسیله ای برای بازداشتن دست جرم و جنایت در زندانهای رژیم تبدیل کنیم. جگر گوشه گان ما در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی، انسانهای شریفی که زندگی خود را وقف دفاع از آزادی و مصالح مردم استثمار شده و ستمدیده کرده اند در انتظار این چنین پشتیبانی و حمایتی هستند. این عزیزان نباید زیر دست دشمن احساس تنهایی بکنند. پیروزی این اعتصاب عمومی پیام وفادارانه ای است که برای این عزیزان فرستاده می شود و در همان حال راهی است موثر برای نجات جان آنها.
زندانیان سیاسی فرزندان مردمی هستند که بیش از 3 دهه است در برابر حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی سرسختانه مقاومت می کنند. ضروری است که تجربه این مبارزه سرفرازانه و پر افتخار امروز برای نجات جان آنها فعالانه تر بکار بیافتد و با نشان دادن گوشه ایی از توانایی های پایان ناپذیر توده های مردم راه ادامه این جنایت ها سد بشود. بگذار نشان بدهیم که این مردم باتجربه و مبارز در چنین شرایطی جگرگوشه گان خود را در زندان های رژیم تنها نخواهند گذاشت. رژیم جمهوری اسلامی بایستی پاسخی قاطعانه ای در برابر جنایتی که روز یکشنبه مرتکب شد بگیرد و ناچار شود که دست از ادامه آن باز بدارد.
معلمان دلسوز کردستان!
فرزاد کمانگر آموزگاری برجسته، پرورده دامن جنبش انقلابی کردستان بود. شمع وجود او در راه روشنایی بخشیدن به راه خوشبختی و بنیاد نهادن آینده روشن برای کودکان این کشور به خاموشی گرائید. بگذار رژیم جمهوری اسلامی پیام نفرت و بیزاری شما را با فعالیت در راه به اجرا درآمدن هرچه قاطعانه تر این اعتصاب بشنود. این کار ادای دین باشکوه به جان انسانی است که در دشوار ترین شرایط زندگی و در پشت دیوارهای زندان هم، رابطه خود را با شاگردانش ادامه داد و اکنون در دل آنها زنده است.
جوانان مبارز!
پیروزی  این حرکت و نشان دادن صفوف مقاومتی یکپارچه و متحد در برابر رژیم جمهوری اسلامی در گرو تلاش پیگیرانه شماست. با تلاش و کوشش خود این اعتصاب عمومی را به مثابه رمز اتحاد مردم کردستان، به سرمایه ای برای پیشروی های آتی تبدیل کنید و آن را به پیروزی برسانید.
کارگران پیشرو، فعالین سیاسی، مبارزین متشکل در تشکل های مدنی!
اعتصاب عمومی در کردستان در روز پنج شنبه 23 اردیبهشت حرکتی مسالمت جویانه است که ظرفیت و توانایی خود را از توده گیر بودن و از سرتاسری بودن خود می گیرد. ضروری است که این حرکت همه شهرها و شهرک ها، همه اصناف و مشاغل از شمال تا جنوب کردستان را دربر بگیرد.
اعتصاب عمومی روز پنجشنبه می تواند به دروازه ای تبدیل شود که مبارزه توده ای در کردستان از طریق آن به مرحله نوینی پای بگذارد. مرحله ایی که در آن  جنبش عادلانه مردم کردستان درجه بالاتری از رشد سیاسی خود را نشان خواهد داد. اجرای موفقیت آمیز این اعتصاب به معنای تثبیت توازن قوای جدیدی مابین مردم کردستان و رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود. این حرکت در همان حال قدمی است که در سطح سراسری و در مقیاس همه ایران می تواند نیروبخش و راهنما باشد. این اعتصاب نقشی تاریخی در به جلو راندن جنبش انقلابی کردستان ایفا خواهد کرد. بگذار با اعتصاب عمومی روز پنج شنبه 23 اردیبهشت همه این دستاوردها تامین شوند.
کمیته مرکزی کومه له
سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
20 اردیبهشت 1388 شمسی
10 مه 1020 میلادی

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود