jeudi 15 avril 2010

صدور حکم زندان علیه دو فعال کارگری در شهر کامیاراندو تن از فعالین کارگری شهر کامیاران و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به نام های "آزاد منیری نیا و کاوه گل محمدی" هر یک به 4 ماه زندان تعزیری محکوم شدند.
این دو فعال کارگری در شهریور ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی دستگیر و پس از یکماه بازداشت هر کدام با قرار وثیقه 15 و 20 میلیون تومانی آزاد شدند. اتهام نامبردگان تبلیغ علیه نظام ذکر شده است.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود