vendredi 30 avril 2010

برخورد تند مراکز امنیتى با کانون صنفى معلمان درآستانه روز معلم: احضار، بازجویى و بازداشترهانا: در حالى که کانون صنفى معلمان ایران روز چهارشنبه از احضار على اکبر باغانى، دبیرکل و محمد بهشتى لنگرودى، سخنگوى کانون صنفى معلمان و بازجویى آن ها از سوى وزارت اطلاعات در دو روز پیاپى خبر داده است، گزارش هاى غیر رسمى حکایت از بازداشت این دو عضو کانون صنفى معلمان دارد.
به گزارش رادیو فردا همزمان شمارى دیگر از اعضاى کانون صنفى معلمان در شهرهاى تبریز و همدان نیز از سوى ادارات اطلاعات در این دو شهر احضار و مورد بازجویى قرار گرفته و برخى چندین ساعت بازداشت شده اند.
حسن خراطیان، رییس هیئت مدیره و توفیق مرتضى پور، عضو هیئت مدیره معلمان تبریز نیز پس از شرکت در جلسه شوراى هماهنگى تشکل هاى صنفى معلمان در یزد در روزهاى پنج شنبه دوم و سه شنبه هفتم اردیبهشت از سوى اداره اطلاعات و دادگاه انقلاب تبریز احضار و مورد بازجویى قرار گرفته اند.
نیروهاى امنیتى روز دوشنبه، ششم اردیبهشت، نیز منازل شمارى از اعضاى هیئت مدیره کانون صنفى معلمان تبریز را مورد بازرسى قرار داده و برخى از وسایل شخصى و از جمله کامپیوترهاى آن ها را توقیف کردند.
در همدان نیز روز شنبه، چهارم و دوشنبه، ششم اردیبهشت، جلال نادرى، على نجفى و اصغر محمد خانى سه تن از اعضاى کانون صنفى معلمان همدان از سوى اداره اطلاعات احضار و مورد بازجویى قرار گرفتند.
نزدیکان به فعالان کانون صنفى معلمان مى گویند که افزایش تهدید، احضار، بازجویى و بازداشت شمارى از اعضاى کانون صنفى معلمان به دنبال برگزارى نشست شوراى هماهنگى تشکل هاى صنفى معلمان ایران در یزد و انتشار بیانیه این شورا در آستانه روز معلم صورت گرفته است.
نمایندگان کانون هاى صنفى معلمان تهران، مشهد، همدان، یزد، رشت، کرمانشاه، اصفهان و برخى دیگر از شهرها جمعه گذشته براى تشکیل جلسه شوراى هماهنگى تشکل هاى صنفى معلمان در یزد گرد هم آمدند و به بررسى وضعیت معلمان، فعالان صنفى و معلمان بازداشت شده و انتشار بیانیه اى به مناسبت روز معلم پرداختند.
همزمان با تشدید فشار بر اعضاى کانون صنفى معلمان، وبلاگ این تشکل صنفى نیز از دو روز پیش ابتدا در ایران فیلتر و پس از آن هک شد و به «مراکز ناشناس» و احتمالا نهادهاى امنیتى جمهورى اسلامى در آمده است.
«مراکز ناشناس» که کنترل وبلاگ کانون صنفى معلمان ایران را در اختیار گرفته اند روز چهارشنبه در اقدامى بى سابقه و به گفته یکى از اعضاى کانون صنفى معلمان در چارچوب «توطئه تازه نهادهاى امنیتى علیه معلمان» مطلبى مبنى بر حمایت حزب کمونیست و سازمان مجاهدین خلق از اعتراضات معلمان در «وبلاگ هک شده کانون صنفى معلمان» منتشر کردند که این اقدام بلافاصله با واکنش اعتراض آمیز کانون صنفى معلمان ایران مواجه شد.
کانون صنفى معلمان روز چهارشنبه، ۹ اردیبهشت، اعلام کرد که «پس از فیلتر و هک شدن وبلاگ پیشین کانون صنفى معلمان در حال حاضر کنترل و به روز کردن آن به هیچ عنوان در دست کانون نیست» و اکنون کانون صنفى معلمان با وبلاگ تازه اى «کار اطلاع رسانى در زمینه مسائل آموزشى و صنفى را ادامه مى دهد.»
خواسته معلمان در آستانه روز معلم
شوراى هماهنگى تشکل هاى صنفى معلمان همچنین با انتشار بیانیه اى اعلام کرد که «از ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت ۸۹ اعضاى هیئت مدیره کانون معلمان و فعالان صنفى به نشانه اعتراض به احکام غیر قانونى اعدام و حبس غیر قانونى همکاران خود و در روز ۱۲ اردیبهشت عموم معلمان به اعتصاب غذاى کامل» دست مى زنند.
شوراى هماهنگى تشکل هاى صنفى معلمان ایران همچنین از معلمان خواست تا در تهران روز ۱۲ اردیبهشت همزمان با روز معلم از ساعت ۳ و نیم تا ۷ و نیم عصر بر سر مزار دکتر ابوالحسن خانعلى در ابن بابویه و در قم بر سر مزار آیت الله مرتضى مطهرى گرد هم آیند و در شهرستان ها نیز به تجلیل از معلمان فرهیخته اقدام کنند.
این شورا همچنین به تداوم بازداشت رسول بداقى، هاشم خواستار و محمد داورى سه معلمى که از چند ماه پیش در بازداشت به سر مى برند و به صدور حکم اعدام براى فرزاد کمانگر و عبدالرضا قنبرى دو معلم دیگر اعتراض کرد.
در این بیانیه با اشاره به ادعاى مقام هاى حکومتى مبنى بر اینکه «ایران آزاد ترین کشور» دنیاست ، آمده که « فرهنگیان “آزادترین کشور جهان”مى خواهند بدانند امثال بداقى ها، خواستارها، داورى ها ومومنى ها چه جرمى مرتکب شده اند که باید بدون محکومیت، ماه ها حبس درشرایط نامناسب را تحمل کنند، حقوق شان قطع و فرزندان خرد سال شان در سختى و مضیقه مادى، ناامنى و ناامیدى و سراسیمگى زندگى کنند، و معلمانى چون کمانگر و قنبرى چه گناه نابخشودنى مرتکب شده اند که به احکام هولناک اعدام محکوم شده اند.»
شوراى هماهنگى تشکل هاى صنفى معلمان از «صدور احکام رنگارنگ و زدن اتهامات واهى به فرهنگیان و تشکل هایشان » به عنوان «روش نخ نما» نام برده و تاکید کرد که مقام هاى حکومتى «مى خواهند با این اتهامات، فرهنگیان و نمایندگان آن ها را در موضع انفعال قرارداده تا به جاى طرح مسائل و مشکلات حوزه آموزش و پرورش، در گیر پاسخ گویى به امورى بى ربط و بیهوده گردند.»
این شورا نسبت به صدور احکام سنگین قضایى و اعتراف گیرى اجبارى در مورد معلمان بازداشت شده هشدار داد و افزود که «اثر روحى – روانى این احکام بر خانواده ها و جامعه میلیونى فرهنگیان کشور زدودنى نیست و گذر زمان ایشان را مانند شهید ابوالحسن خانعلى به اسطوره هاى ماندگار ملى تبدیل خواهد کرد و حتى با فرض پخش اعترافات از آنها در رسانه ها، افکار عمومى مردم و فرهنگیان چنین اعترافاتى را نخواهند پذیرفت.»
شوراى هماهنگى تشکل هاى صنفى معلمان همچنین نسبت به «نقض گسترده قانون اساسى» و «مجازات معلمان منتقد» از سوى حکومت اعتراض کرده و با ارائه فهرستى از خواسته هاى معلمان، اعلام کرد که «خواسته اولیه فرهنگیان کشور آزادى سریع وبى قید وشرط همه ى فرهنگیان در بند و صدور منع تعقیب قضایى و لغو کلیه احکام ادارى و قضایى صادره براى فرهنگیان منتقد است.»
این شورا در ادامه «رفع فضاى امنیتى از مدارس و ادارات آموزش وپرورش»، «تأمین امنیت شغلى فرهنگیان» ، «پرهیز از مخبر پرورى در فضاى مقدس کلاس و مدرسه و اجتناب از پرونده سازى براى فرهنگیان منتقد» ، «اصلاح نگاه مسؤولان و تصمیم گیران کلان کشور به آموزش وپرورش» ، «تخصیص درآمدهاى ملى نفت و گاز به امور زیربنایى مانند آموزش وپرورش وبهداشت» ، «فراهم آوردن امکانات لازم و در حد استاندارد در مدارس دولتى» ، «رفع تبعیض درون و برون سازمانى» و «پرهیز از هر گونه رفتار جناحى و سیاست بازى در تألیف کتب درسى» را از دیگر خواسته هاى فرهنگیان اعلام کرد.
شوراى هماهنگى تشکل هاى صنفى معلمان با طرح پرسش هایى از مقامات دولتى از آن ها خواست تا در خصوص آثار «قانون خدمات کشورى» ، «تبدیل مدارس دولتى به مدارس هیئت امنایى» ، «ارتباط آموزش و پرورش با بازى هاى سیاسى» توضیح دهند و همچنین علت عدم اجراى «مصوبه تعیین مدیران مدارس با راى معلمان همان مدرسه» را توضیح دهند.
شوراى هماهنگى کانون هاى صنفى معلمان در بیانیه خود به مناسبت روز معلم سال ۸۹ در عین حال اعلام کرده که «از هر اقدام مثبت وسازنده در جهت حفظ کرامت فرهنگیان وارتقاء منزلت و معیشت ایشان کاملا ً استقبال» مى کند و «با نگاهى مثبت منتظر اجرایى شدن برخى وعده هاى رسانه اى شده مسئولان» است.
پایان پیام

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود