samedi 9 novembre 2013

آیا تیترِ اصلی‌ِ موضوعِ داغ مربوط به مصاحبه لوموند با جوادِ ظریف برای گوسفند‌ها ضرر داشت؟


دورانی که تحصیل کرده‌ها در ایران  به دنبالِ راهی‌ بودن تا بهداشت و سلامت را به مردم یاد بدهند و آنها را از میکرب‌ها و ویروس‌های فراوان در محیطِ زندگی‌شان آگاه کنند راه‌های زیادی به ذهنشان خطور میکرد و دستِ آخر تصمیم گرفتن به روستا‌ها بروند و مردم آنجا‌ها را جمع کنند و راجع به اینچیز‌ها برایشان حرف بزنند، در روستایی مردم را جمع کردند و شروع کردن به بحث‌های علمی‌ و ضرورتِ داشتنِ آبِ بهداشتی و دور کردن طویله‌ها از محلِ زندگی‌ و رعایتِ بهداشت فردی و اینگونه توصیه ها، مردم گوش می‌دادند و سر تکان می‌دادند و تصدیق میکردند، بعد از سخنرانی و به امیدِ بهبودِ شرایط و رسیدن به نتیجه‌ای مطلوب از مردم خواستند تا حرف‌هایشان را بزنند و اگر سوالی دارند مطرح کنند، مردم بعد از کمی مشورت و پچ پچ کردن یکی‌ را مامور سٔوال پرسیدن کردند، یکی‌ از میانِ آنها پرسید: ما که از حرف‌های شما چیزی از میکرب و ویروس و اینچیز‌ها نفهمیدیم، فقط بگویید آیا اینچیز‌هایی‌ که گفتید برای گوسفند‌ها ضرر دارد یا نه‌؟
و اینگونه بود که سخنوران و تحصیل کرده‌ها مانده بودن چه بگویند و چطور جواب بدهند، آخرش گفتند بله برای آنها هم ضرر دارد.

در آخر بگویم، ما که نفهمیدیم چرا تیترِ موضوع داغِ  مربوط به مصاحبه لوموند  با جوادِ ظریف از :     

به :

تغییر یافت. فقط میتونیم بپرسیم آیا تیترِ اصلی‌ برای گوسفند‌ها ضرر داشت؟
* توضیح منظور از گوسفند توهین به شخص یا گروهی نیست، فقط برای اینکه آیا این موضوع از درکِ پایینِ بالایار نشأت می‌گیرد یا مردم را گوسفند می‌پندارند که با تعویضِ تیتر میتوانند واقعیتِ گفته‌های ظریف  را خنثی کنند که مبادا خطری  برای کسی‌ داشته باشد.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود