mercredi 20 novembre 2013

چند نمونه از معناهای عزت و احترام به زبانِ فارسی‌ برای جنابِ محمد جوادِ ظریف
 1. عزت و احترام یعنی اینکه جوانِ بیچاره رو توی خیابون توسط چند اوباش بازجویی نکنند که این دختر کی‌ است و با شما چه نسبتی دارد، و بعد پاسگاه و تعهد و بازداشت و کار‌های دیگر.
 2. عزت و احترام یعنی اینکه وقتی‌ دختری از خانه خارج شد بیشتر از دزدان و تجاوز گران از پلیس‌ها و گشتِ ارشاد نترسند.
 3. عزت و احترام یعنی اینکه وقتی‌ کسی‌ را کشتید حداقل به خانوادش زور نگید و آنها رو دستگیر نکنید.
 4. عزت و احترام یعنی اینکه وقتی‌ کسی‌ را کشتید حداقل جنازه را تحویل خانواده شخص بدهید که با احترام خاک کنند نه اینکه شبانه و پنهانی‌ خاک کنید و بعد بگید بی‌ سرو صدا مراسم می‌گیرید و با هیچ رسانه‌‌ای مصاحبه نمی‌کنید.
 5. عزت و احترام یعنی اینکه وقتی‌ کسی‌ از یک خانواده تحتِ تعقیبِ سگ‌های ولایت بود خانوادش گروگان گرفته نشوند.
 6. عزت و احترام یعنی اینکه ۲۴ ساعته و ۷ روزِ هفته و ۱۲ ماهِ سال رسانه‌‌های داخلی‌ کارشون دروغ و تقیه و نفرت پراکنی نباشد.
 7. عزت و احترام یعنی اینکه وقتی‌ در آنسوی آمازون گفتی‌ ایرانی هستم به عنوانِ یک تروریست بهت نگاه نکنن.
 8. عزت و احترام یعنی اینکه مردمِ کشورت رو در فقر و بدبختی و تحتِ فشار قرار ندیدی و میلیارد میلیارد بدزدی و اضافی را هم به دیکتاتور‌ها و تروریست‌ها بدی.
 9. عزت و احترام یعنی اینکه مردمِ کشورت مجبور نباشن برای چندر غاز دنبالِ ماشین‌های مقامات راه بیفتن و واسه چندر غاز یارانه له له بزنن.
 10. عزت و احترام یعنی اینکه نصفِ جامعه رو مجبور نکنی‌ آنگونه بپوشند و باشند که حکومت می‌خواهد.
 11. عزت و احترام یعنی اینکه به مردم چنگ و دندان نشان ندهید و برای بیگانه شلوار رو پایین بدید و خمّ بشید.
 12. عزت و احترام یعنی اینکه فیسبوک و یوتوب و سایت‌های اینگونه برای مردم فیلتر و نه مشروع و ممنوع نباشد و برای خودتان آزاد و وسیله‌ای برای تبلیغ و نرمش قهرمانانه..
 13. عزت و احترام یعنی اینکه اگر تا سالِ آینده و در همین روز بنویسم باز تمام شدنی نیست ...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود