mardi 21 mai 2013

جناب دکتر خًز علی‌ با شکستن رکورد اعتصاب غذای خود را شکستندآقای دکتر مهدی خًزعلی‌ با ۱۴۰ امتیاز نفر اول و آقایان ‌خرس و شتر به ترتیب دوم و سوم شدند، قابلِ ذکر است که آقای دکتر مهدی خًزعلی‌ با تفاوت بسیار این مقام را به دست آوردند و توانستند یک رکورد غیر قابل شکستن را برای خود به ثبت برسانند.

آقای دکتر مهدی خزعلی بعد از شنیدن خبر کاندید شدن رفسنجانی به اعتصاب خود پایان داد و در جمع خبرنگاران گفت: بنده بسیجی‌ خیبر هستم و به تمام جانداران ثابت کردم یک بسیجی‌ِ خیبر میتواند کاری بکند که هیچ جنبنده‌ای چه وحشی و چه اهلی نمیتوانند انجام دهند. من دکتر خزعلی تمام جانداران و مدعیان را به مبارزه دعوت می‌کنم

در پایان دکتر خًز علی‌ مدال خود را به امامِ بسیجیان و ملتِ بسیجی‌ ( آنهایی که خیبری هستند) و همینطور به تمام طرفداراش که پیوسته و بدون شک و شبهه و گوسفندوار به تشویقش می‌پرداختند تقدیم کرد.Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود