vendredi 27 mai 2011

عشوه شتری اصلاح طلب ها برای خامنه ای.


 

چند روزی است خبر های داغی از پشت پرده ها بیرون می خزند و هربار یکی از اصلاح طلب ها خواهان بخشش خامنه ای میشوند، البته این سیر   درخواست ها تازه نیست و از همان اول درخواست هایی مطرح میشود ولی برای قهرمان درست کردن از اصلاح طلب ها این خواست ها کمی با چاشنی تهدید و شاخ و شانه کشیدن برای رهبر عزیزشان ارسال میشد.
چند مدت قبل در مطلبی کوتاه به زمینه های سازش و طرح آشتی جناحی  با توجه به حرف های خامنه ای و سپس نمایندگان مجلس رژیم و بعد هم نامه تکمیلی آقای نوریزاد شاره کردم، اما در آن زمان  با توجه به گرم بودن مردم و حاشیه های تظاهرات ها چنان که باید از طرف اعضای جنبش سبز مورد توجه قرار نگرفت. اما این طرح ها برای چندمین بار و در مقیاس بزرگتر و اینبار نه تنها توسط نوریزاد بلکه از طرف محمد خاتمی (تدارکاتچی قبلی کشور ) بمیان کشیده شدن، ولی اینبار در موضع  ضعف و مال باخته و به قیمت راضی کردن مردم به پذیرش اینکه رهبر نیز باید ببخشد.

اما اینجا یک سوال پیش میاد که : آیا اینگونه امتیاز ها که به رهبر داده میشود نتیجه مشاهده تغیر رفتار  جناح اصول گرا در برابر اصلاح طلب های هنوز حکومتی می باشد؟ جواب خیر است. در ۲ سال گذاشته حداقل در ظاهر جناح اصول گرا هیچ گونه امتیازی را برای اصلاح طلب ها در نظر نگرفته اند و از سویی نیز هرچه بیشتر فشار ها را بر روی آنها افزایش میدهند.

در نتیجه عشوه های شتری اصلاح طلب ها را
میتوان در اختلافات چند روز گذشته میان احمدی نژاد و خامنه ای   یافت، از آنجا که احمدی نژاد قرار بر سرپیچی از اوامر رهبر دارد و حمله های گسترده از طرف باند خامنه ای سازمان داده شده و هر روز گوشه ای  از فساد احمدی نژاد را افشا میکنند، جناح اصلاح طلب در صدد است خود را به رهبر قالب کند و از اینرو از هر طرف نامه های فدایت شوم "العفو" به آدرس رهبری ارسال میگردد.
باری اینبار نیز اصلاح طلب ها خود را برای انتخاباتی دیگر آماده کرده اند که اگر رهبر حکم به بخشیدن آنها دهد سر و جان به پایش خواهند ریخت.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود