jeudi 18 février 2010

سوالات افشا شده کنکور سراسري برادران بسیجی‌

ادبي : ا – در بيت زير منظور از ساقيا چيست ؟ « ساقيا آمدن عيد مبارک بادت » الف ) ساقيهايي که در کوچه و بازار مي بينيم ب ) کار و کاسبي ساقيا تو عيد توپه توپه ج ) ساقي کمر باريک د ) ساق يا مچ ؟؟ 2 – شيرين وفرهاد کجا مردند ؟ چرا ؟ الف ) زير کوه بيستون ..چون ستون نداشت ريخت رو سرشون ب ) بين کوه بيستون و باستون.... دليلشو نميدونم ج ) بين بيستون و پيستون و رينگ و لاستيک چخ چخي د ) به علت خوردن سيگاروکشيدن مشروب 3 - آرايه هاي ادبي چه نقشي در ادبيات دارند ؟ الف ) نقش فوق العاده مهمي دارند ب ) موجب مي شود اشعار مودبي داشته باشيم ج ) نقش حياتي را ايفا مي کنند د ) نقش بابان را هم ايفا مي کنند 4 – جمع مکسر کلمه دارکوب چيست ؟ الف ) دراکيب ب ) درکيبا ج ) دروگبا د ) گربه ورزشي : 1 – تيم قرمز پوش پايتخت الف ) پرسپوليس ب ) پرس آشخور ج ) پرس سينه د ) ماشاالله بازو 2 - تيم آبي پوش پايتخت : الف ) استقلال ب ) استقکر ج) استقکور د ) استقفرالله !! 3 - پر افتخار ترين تيم مادريدي جهان ( پايتخت اسپانيا ) الف ) اسپارتا پراگ جمهوري چک ب ) شاختار دونتسک بلژيک ج ) شهيد فخرالدين کابل افغانستان د ) علي دايي 3 – ملي پوش جوان آرژانتيني بارسلونا الف ) ليونل مسي ب ) ليونل طلايي ج ) مهدي سر طلايي سرور لنگيايي د ) توپ تانک فشفشه ..... 4 – اين تيم بيشترين تعداد قهرماني در جام جهاني فوتبال را دارد؟ الف ) ترينيداد و توباگو ب ) شيکاگو بولز ج ) تيم ملي د ) مايکل شوماخر 5- تيم قدرتمند آفريقايي ؟ الف ) ساحل عاج ب ) درياي منقار ج ) شبه جزيره زرافه د ) خليج شامپانزه 6 – بازيکن سيه چرده آفريقايي نوک حمله بارسلونا ( از کشور کامرون ) الف ) ديويد بکام ب ) ساموئل بکام ج ) سام و نرگس د ) نلسون ماندلا هنري : 1 – بازيگر رنگين چشم معروف ، نقش جک در فيلم تايتانيک الف ) جکي جان ب ) ديکاپريو بلوچي ج ) لئوناردو داوينچي د ) پارسا پيروزفر 2- فيلم معروف جيمز کامرون که در مورد کشتي تايتانيک ساخته شده : ( با بازي تست بالايي در نقش جک ) الف ) خوب بد زشت ب ) دزدان دريايي کاراييب 3 ج ) گودزيلا عليه گيدورا د ) خشم اژدها 3- کينگ کونگ که بود ؟ الف ) لئوناردو دي کاپريو ب ) به سبک فيلمهاي رزمي جکي جان و مرحوم بروسلي گويند ج ) پايه گزار ورزش پينگ پونگ بود د ) برنده بيشترين جايزه اسکار در کن بود 4 – انيميشن محبوب چند سال اخير الف ) شرک 3 ب ) کفر 2 ج ) منافق 5 د ) مرگ بر اسراييل !! 5 - بازيگر نقش مرد فيلم معروف آقا و خانم اسميت الف ) براد پيت ب ) براد گالون ج ) براد 17 کيلويي د ) براد روغن نباتي لادن رياضي : 1 – سينوس 165 درجه چقدر ميشود ؟ الف ) بيشتر ازاين ها ميشود ب ) تانژانت ج ) جوابي ندارم د ) همه موارد 2 – يک بشکه دو هزار ليتري آب داريم اگر روزي يک ليوان آب ازآن برداريم چه ميشود ؟ الف ) تمام ميشود ب ) دوباره آبش ميکنيم ج ) دوباره تمام ميشود د ) به گزينه الف مراجعه شود 3 – معادلات چند مجهولي را چگونه حل ميکنيم الف ) با مداد ب ) عکس مجهول ها را به روزنامه مي دهيم ج ) به سختي حل مي کنيم د ) پليس را در جريان مي گذاريم 4 – اين چه نوع اتحادي است؟ (a+b)*2+(a+b)*2 الف ) اتحاد جماهير شوروي ب ) اتحاد سوم شخص مفرد ج ) والا به خدا ...اين چه نوع اتحاديه د ) اتحاد دو مجهولي تاريخي : 1 – اسکندر مقدوني کي به ايران حمله کرد ؟ الف ) دم دماي صبح بود ب ) نامرد نصفه شب حمله کرد ج ) جنگ جهاني دوم د ) 13 آبان 2 – عهد نامه ي ننگين تاريخي ايران الف ) عهدنامه گلستان ب ) عهدنامه بوستان ج ) عهد نامه شاهنامه فردوسي د ) عهدنامه مثنوي خواجه شمس الدين مولوي ملقب به مولانا 3- کريم خان زند پايه گزار کدام سلسله بود ؟ الف ) سلسله ميدون وليعصر ب ) سلسله فاطمي گلها ج ) سلسله تخت طاووس د ) سلسله هفت تير 4 – 22 بهمن سال 1357 در چه تاريخي بود ؟ الف ) کودتاي 28 مرداد ب ) 11 سپتامبر 2001 ج ) قيام خونين 15 خرداد د ) تو پاييز بود اطلاعات عمومي 1 – حيوان نجيب به آن مي گويند ؟ الف ) کروکوديل ب ) گوريل ج ) اختاپوس د ) سگ هار 2 - بزرگترين گروه اينترنتي ياهو در ايران : الف ) مارشال دو گل ب ) مار و پله ج) منچ مدرن د) مدرن تاکينگ ! 3 – همراه داشتن آن در هنگام موتور سواري لازم و ضامن سلامتي راکب است ؟ الف ) بوق 18 چرخ ب ) عينک ريبند ! ( مخصوصا در آبادان ) ج ) آهنگ ترمز بلبلي د ) زيد 4 – در کداميک از شرايط زير نبايد رانندگي کنيم الف ) وقتي که در مترو هستيم ب ) وقتي که انگشتمان در دماغمان هست ج ) هنگام قضاي حاجت د ) هنگامي که ترمز ماشين بريده و باسرعت 180 کيلومتر در فاصله ده متري دره هستيم

1 commentaire:

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود