samedi 23 janvier 2010

دیگر چه غمی داریم؟

شکر ایزد فن‌آوری داریم *********** صنعت ذره‌پروری داریم از کرامات تیم ملی‌مان ************ افتخارات کشوری داریم با نود حال می‌کنیم *************** فقط بس که ایراد داوری داریم وزنه‌برداری است ورزش ما ******** چون فقط نان بربری داریم می‌توانیم صادرات کنیم ************ بس که جوک‌های آذری داریم گشت ارشاد اگر افاقه نکرد********* صد و ده و کلانتری داریم خواهران از چه زود می‌رنجید******* ما که قصد برادری داریم ما برای اثبات اصل حجاب********** خط تولید روسری داریم این طرف روزنامه‌های زیاد********* آن طرف دادگستری داریم جاي شعر درست و درمان هم ******* تا بخواهي دري وري داريم حرف‌هامان طلاست سي‌سال است **** قصد احداث زرگري داريم ما در ايام سال هفده بار *********** آزمون سراسري داريم اجنبي هيچكاك اگر دارد *********** ما جواد شمقدري داريم تا بدانند با بهانه طنز ************* از همه قصد دلبري داريم هم كمال تشكر از دولت********* هم وزير ترابري داريم !!

1 commentaire:

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود