lundi 21 juin 2010

تکاملی شگفت انگیز
 طبق شواهد و مدارک این جانداران در ۱۰۰ ساله گذشته در ایران از یک نوع جانداران زمینی‌ تکامل پیدا کردند، این جانداران فقط از لحاظ فیزیکی‌ نسبتا تکامل دارند ولی‌ از بیشتر لحاظ فقط تقلید میکنند این گروه که با آبزیان شجره نامه کوتاه مدتی‌ دارند به شدت با کوسه حال میکنند، این جانداران بعد از  کشف بهره برداری از چوب چماق را ساختند، و با استفاده از آتش آهن را سرخ کرده و از آن پنجه بوکس درست کردن و به این صورت از عصر سنگی‌ بیرون آمده و راه تکامل ابزاری را پیش گرفتند، البته لازم به یاد آوری است که با ابزاری مثل باتوم که از راه مبادله کالا به کالا با چین می‌گرفتند هم به خوبی‌ آشنا هستند. این جانداران با کوچکتری اشاره به نقاط حساس یعنی رئیس قبیلشون خون جلو چشمشون را میگیره و رگ‌های گردنشون متورم میشه، این گونه‌های نادر در زمان‌های قدیم به شعبان بی‌ مخ‌ها و بعد به حزب اللهی مشهور بودند، احتمال میرود با تحولی‌ دیگر در ایران این جانداران کم کم از سبز اللهی به همان اصل خویش یعنی حزب اللهی برگردند که متاسفانه به شدت خطرناک هستند. از نمونه‌های خطر سازی آنها برای تمدن: حمله به روزنامه‌ها و روزنامه نگاران و تلویزیون‌ها و مراکز عمومی‌ و محافل خصوصی و دانشگاه‌ها و اعتراضات مردم و کار مضاعف در کهریزک.  این جانداران یک بعدی هستند یعنی فقط میشنوند آن هم فقط از یک نفر در جایگاه رئیس قبیله  و طبق رسوم قدیمی‌ ورد‌هایی دارند مثل (به به چه چه) البته از شعار‌های آنها هم میشود از اینها یاد کرد (یا موسوی یا توسری).


2 commentaires:

نظر شما بدون نظارت و سانسور پخش میشود